TEL: +381 37 480 113

Tehnologija

Tehnologija

Tehnologija izrade našeg proizvodnog programa zahteva upotrebu raznovrsnih stolarskih mašina za obradu drveta. Naša proizvodnja se zasniva na finalnoj obradi drveta tako da smo za te proizvodne procese i opremljeni mašinama za obradu drveta. Trudimo se da pratimo šta je to aktuelno na tržištu i na osnovu toga mašinski i strukovno se opremimo.
Tehnologija Tehnologija Tehnologija
Tehnologija Tehnologija Tehnologija
Tehnologija Tehnologija Tehnologija
Tehnologija Tehnologija Tehnologija